Dokument strategiczny ws Covid Terror

Otwarty dokument strategiczny aby przezwyciężyć faszystowski reżim terroru Covid19

Download: Cały dokument jako PDF , 8 stron, 8 punktów,

Otwarty dokument strategiczny aby przezwyciężyć faszystowski reżim terroru Covid19

Najniższy wspólny mianownik oporu, aby rozbić faszystowskie zamach stanu rządzących i przywrócić porządek w III RP.

Najważniejsze strategiczne punkty, które muszą być zrozumiane i przestrzegane przez opór, jeżeli chcemy mieć szansę, zero tolerancji.

My = aktywny suweren, opór wobec terroru Covid19, zamachu stanu.

Nielegalny, niezgodny z konstytucją i nieproporcjonalne obostrzenia Lockdown, związane z propagandą terroru Covid19, muszą jak najszybciej być zaniechane, przez Sąd Najwyższy i jeśli to konieczne przy użyciu przemocy policyjnej, aby nie powstało więcej szkód dla gospodarki i pokojowego społeczeństwa i zagwarantują wolność i ochronę dla ludności i obywateli poprzez policje i wojsko, a nie dla zmocnienie zamachu zdrajc i rządzące przestępcy, którzy się już w marcu 2020 obnażyli , defacto nielegalnym faszyzmem i sabotażem i przestępstwa przeciwko ludziom przez co doprowadzili do zamachu stanu, zdrady państwa i zniszczenia III RP. .......
Cały dokument jako PDF , 8 stron, 8 punktów,

......

na google docs: https://docs.google.com/document/d/1n1i1KOgSeCUYH1SkUsglFBB0QhQef6l8j9en1WA9UGo/edit?usp=sharing

jako libre office dokument:

https://mega.nz/file/oNtyjRrR#m2QBrUlY1ETj0t0a-Qz-kZHenH2D-VAwPWne6IxsiwQ

Kodeks karny Art. 118a. [Zbrodnie przeciwko ludzkości] § 1-3

"...podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat

Kodeks karny: Art. 118a. [Zbrodnie przeciwko ludzkości]

§ 1.

Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji:

1) dopuszcza się zabójstwa,

2) powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka,

3) stwarza dla osób należących do grupy ludności warunki życia grożące ich biologicznej egzystencji, w szczególności przez pozbawienie dostępu do żywności lub opieki medycznej, które są obliczone na ich wyniszczenie,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2.

Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji:

1) powoduje oddanie osoby w stan niewolnictwa lub utrzymuje ją w tym stanie,

2) pozbawia osobę wolności na czas przekraczający 7 dni lub ze szczególnym udręczeniem,

3) stosuje tortury lub poddaje osobę okrutnemu lub nieludzkiemu traktowaniu,

4) dopuszcza się zgwałcenia albo stosując przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp w inny sposób narusza wolność seksualną osoby,

5) stosując przemoc lub groźbę bezprawną powoduje zajście przez kobietę w ciążę w zamiarze wpłynięcia na skład etniczny grupy ludności lub dokonania innych poważnych naruszeń prawa międzynarodowego,

6) pozbawia osobę wolności i odmawia udzielenia informacji dotyczących tej osoby lub miejsca jej pobytu lub przekazuje nieprawdziwe informacje dotyczące tej osoby lub miejsca jej pobytu, w zamiarze pozbawienia takiej osoby ochrony prawnej przez dłuższy okres,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

§ 3.

Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji:

1) naruszając prawo międzynarodowe zmusza osoby do zmiany ich zgodnego z prawem miejsca zamieszkania,

2) dopuszcza się poważnego prześladowania grupy ludności z powodów uznanych za niedopuszczalne na podstawie prawa międzynarodowego, w szczególności politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, wyznaniowych lub z powodu bezwyznaniowości, światopoglądu lub płci, powodując pozbawienie praw podstawowych,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.